cầu tạm, cầu tạm bailey
Thiết kế
Mặt cắt ngang ,mặt bằng bố trí chung cầu Bailey
- Địa hình khu vực dự án thuộc địa hình thấp ngập nước, ảnh hưởng thường xuyên của chế độ bán nhật triều sông Thị Vải. - Suối Thái Thiện đoạn này quanh co uốn khúc,..
Sao chép của Mặt cắt ngang ,mặt bằng bố trí chung cầu Bailey
Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1