cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình

Thi công Cầu Tạm Bailey tại Campuchia

Thông tin bổ sung

  • Công trình:Thi công Cầu Tạm Bailey tại Campuchia
  • Địa điểm:Campuchia
  • Tải trọng:HL-93
  • Kết cấu nhịp:HL-93
  • Thời gian thi công:10 ngày
Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1