cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình xây dựng cơ khí giao thông
Chiều dài cầu L=101.65 m; Chiều rộng làn xe 3,9m; Tải trọng H30
Chiều dài cầu L= 64,5 m; Chiều rộng làn xe 3,9 m, Kết cấu dầm hệ 2/3
Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1