cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN HỒI XUÂN – THANH HÓA

Chiều dài cầu L=  64,5  m; Chiều rộng làn xe 3,9 m

Kết cấu dầm hệ 2/3

Địa điểm : Huyện Quan Hóa – Tỉnh Thanh Hóa

Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1