cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình

CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT DÀN BAILEY PHỤC VỤ THI CÔNG PHẦN NGẦM - TỔ HỢP CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ CÔNG CỘNG, VĂN

Công trình: lắp đặt dàn Bailey phục vụ thi công phần ngầm - Tổ hợp công trình dịch vụ công cộng, Văn phòng và nhà ở

 

Thông tin bổ sung

  • Công trình:Lắp đặt dàn Bailey phục vụ thi công phần ngầm - Tổ hợp công trình dịch vụ công cộng, Văn phòng và nhà ở.
  • Địa điểm:Xã Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội.
  • Tải trọng:Chiều dài dàn: 36.576m.
  • Kết cấu nhịp:Kết cấu dàn Bailey gồm 25 hệ 1/1 (SS) được liên kết thành hệ khung bằng khung giằng dàn.
  • Thời gian thi công:Tháng 02 năm 2011.
Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1