cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình

CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT DÀN BAILEY PHỤC VỤ THI CÔNG LAO DẦM BÊ TÔNG.

Thông tin bổ sung

  • Công trình:lắp đặt dàn Bailey phục vụ thi công lao dầm bê tông.
  • Địa điểm:Huyện Lâm Hà Tỉnh Lâ Đồng
  • Tải trọng:Chiều dài dàn: 27m.
  • Kết cấu nhịp:Kết cấu dàn Bailey gồm 4 dàn hệ 1/1 (SS) được liên kết thành hệ khung bằng khung giằng dàn. Địa điểm: Huyện Lâm Hà Tỉnh Lâ Đồng
  • Thời gian thi công:Ngày hoàn thành: Tháng 01 năm 2011.
Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1