cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình cầu tạm từ 2012 trở về trước
Kết cấu nhịp:Kết cấu nhịp dầm Bailey hệ 2/3 và 2/2: 39.62+30.48+24.38+24.38=118.86m.
Chiều dài cầu: 82.206m, chiều rộng làn xe: 3.9m; tải trọng 60 Tấn.
Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1