cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình cầu tạm từ 2012 trở về trước
Tải trọng:Chiều dài cầu 116m, chiều rộng 2,5m, tải trọng 1.5 tấn
Công trình:43.234m, chiều rộng làn xe: 3.9m; tải trọng H30
Kết cấu dàn Bailey gồm 4 dàn hệ 1/1 (SS) được liên kết thành hệ khung bằng khung giằng dàn. Địa điểm: Huyện Lâm Hà
Tải trọng:Chiều dài cầu: 24.38m; chiều rộng làn xe: 3.9m; tải trọng: 60 Tấn.
Tải trọng:Chiều dài cầu: 40.126m, chiều rộng làn xe: 3.9m; tải trọng H30 XB80
Kết cấu nhịp dầm Bailey gồm 01 nhịp hệ 3/1 (TS) 24.384 và 02 nhịp (TD) 42.672+36.576m, trụ, mố bằng bê tông cố thép.
Tải trọng:Chiều dài cầu: 21.876m, chiều rộng làn xe: 3.9m; tải trọng 80 tấn.
Tải trọng:Chiều dài cầu: 50.882m; chiều rộng làn xe: 3.9m; tải trọng: H30 XB80.
Kết cấu nhịp dầm Bailey hệ 2/1 (DS) 02 nhịp 18.558+21.606m trụ đế bệt cọc thép.
Chiều dài cầu: 94.488m, chiều rộng làn xe: 3.9m; tải trọng 35Tấn.
Lắp đặt dàn Bailey phục vụ thi công phần ngầm - Tổ hợp công trình dịch vụ công cộng, Văn phòng và nhà ở
Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1