cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình

CÔNG TRÌNH: CẦU TẠM THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 2

Thông tin bổ sung

  • Công trình:Cầu tạm thủy điện Sông Bung 2
  • Địa điểm:Huyện Nam Giang Tỉnh Quảng Nam
  • Tải trọng:Chiều dài cầu: 40.126m, chiều rộng làn xe: 3.9m; tải trọng H30 XB80
  • Kết cấu nhịp:Kết cấu nhịp dầm Bailey nhịp hệ 2/3 (DT) 40.126m.
  • Thời gian thi công:15 ngày.
Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1