cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình

CÔNG TRÌNH: CẦU TẠM THỦY ĐIỆN HỦA NA

Thông tin bổ sung

  • Công trình:Cầu tạm thủy điện Hủa Na
  • Địa điểm:Tỉnh Nghệ An.
  • Tải trọng:Chiều dài cầu: 103.632m, chiều rộng làn xe: 3.9m; tải trọng H30XB80.
  • Kết cấu nhịp:Kết cấu nhịp dầm Bailey gồm 01 nhịp hệ 3/1 (TS) 24.384 và 02 nhịp (TD) 42.672+36.576m, trụ, mố bằng bê tông cố thép.
  • Thời gian thi công:25 ngày
Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1