cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình

CÔNG TRÌNH: CẦU TẠM SUỐI NƯỚC TRONG – DA. CAO TỐC LONG THÀNH – GIẦU DÂY

Thông tin bổ sung

  • Công trình:Cầu tạm bailey Suối Nước Trong – DA. Cao Tốc Long Thành – Giầu Dây
  • Địa điểm:Huyện Long Thành Tỉnh Đồng Nai.
  • Tải trọng:Chiều dài cầu: 21.876m, chiều rộng làn xe: 3.9m; tải trọng 80 tấn.
  • Kết cấu nhịp:Kết cấu nhịp dầm Bailey gồm 03 nhịp hệ 2/2 (DD) 3x21.876m=65.628m
  • Thời gian thi công:40 Ngày
 
 
Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1