cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình

CÔNG TRÌNH: CẦU TẠM SỐ 2 – ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

Thông tin bổ sung

  • Công trình:43.234m, chiều rộng làn xe: 3.9m; tải trọng H30
  • Địa điểm:Huyện Thanh Hà – Tỉnh Hải Dương.
  • Tải trọng:tải trọng H30.
  • Kết cấu nhịp:dầm Bailey hệ 3/2 (TD).
  • Thời gian thi công:20 ngày
Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1