cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình

CÔNG TRÌNH: CẦU TẠM BAILEY PHỤC VỤ THI CÔNG CẦU PHÚ LÝ

CÔNG TRÌNH: CẦU TẠM BAILEY PHỤC VỤ THI CÔNG CẦU PHÚ LÝ.

 

Thông tin bổ sung

  • Công trình:Cầu tạm phục vụ thi công cầu Phú Lý.
  • Địa điểm:Huyện Long Thành – Tỉnh Đồng Nai.
  • Tải trọng:Chiều dài cầu: 40.164.m, chiều rộng làn xe: 3.9m; tải trọng H30XB80.
  • Kết cấu nhịp:Kết cấu nhịp dầm Bailey hệ 2/1 (DS) 02 nhịp 18.558+21.606m trụ đế bệt cọc thép.
  • Thời gian thi công:18 ngày
Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1