cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình cầu tạm 2014
21.336m ( hệ 2/1) + 21.336 ( hệ 2/1) + 21.336m( hệ 2/1)
Gói 5A- Đường Cao tốc HCM – Long Thành – Dầu Giây
Cầu Bailey Xa Cát - Thuộc dự án đầu tư xây dựng 14 cầu trên tuyến Đăk Nông – Bình Phước
Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1