cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình

CÔNG TRÌNH: CẦU SỐ 1 – NHÀ MÁY BÊ TÔNG KIM NHẬT (CHEC – TRUNG QUỐC)

CÔNG TRÌNH: CẦU SỐ 1 – NHÀ MÁY BÊ TÔNG KIM NHẬT (CHEC – TRUNG QUỐC)

 

Thông tin bổ sung

  • Công trình:Cầu số 1 – nhà máy bê tông Kim Nhật (CHEC – Trung Quốc)
  • Địa điểm:Huyện Long Thành – Tỉnh Đồng Nai.
  • Tải trọng:Chiều dài cầu: 94.488m, chiều rộng làn xe: 3.9m; tải trọng 35Tấn.
  • Kết cấu nhịp:Kết cấu nhịp dầm Bailey gồm 04 nhịp hệ 2/1 (DS) 4x18.282=73.152m và 01 nhịp hệ 3/1 21.336m, trụ, mố bằng cọc thép.
  • Thời gian thi công:30 ngày
Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1