cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình

Công trình cầu Bailey Đồng Văn

Công trình cầu Bailey Đồng Văn

 
 

Thông tin bổ sung

  • Công trình:Công trình cầu Bailey Đồng Văn
  • Địa điểm:Thủy điện Đồng Văn, Nghệ An.
  • Tải trọng:32 ngày
  • Kết cấu nhịp:24.65m ( hệ 2/1 có TCC) + 29.57m ( hệ 2/2) + 30.75m (hệ 2/2)
  • Thời gian thi công:32 ngày
Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1