cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình

Công trình cầu Bailey Cái Dầu

Công trình Công trình cầu Bailey Cái Dầu
Địa điểm Cầu Cái Dầu, Km34+154, Quốc Lộ 54, xã Tân Lược, huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
Tải trọng 30 tấn
Kết cấu nhịp Cầu Cái Dầu, Km34+154, Quốc Lộ 54, xã Tân Lược, huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
Thời gian thi công 07 ngày

Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1