cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình
21.336m ( hệ 2/1) + 21.336 ( hệ 2/1) + 21.336m( hệ 2/1)
Gói 5A- Đường Cao tốc HCM – Long Thành – Dầu Giây
Cầu Bailey Xa Cát - Thuộc dự án đầu tư xây dựng 14 cầu trên tuyến Đăk Nông – Bình Phước
Công trìnhCầu Tạm Thủy điện Bảo Lâm 3 Địa điểmTỉnh Hà Giang Tải trọngHL93
Công trìnhCầu tạm phục vụ thi công ĐH Văn Lang Địa điểmGò Vấp, TP.HCM
Công trìnhCông trình cầu Bailey Đồng Văn Địa điểmThủy điện Đồng Văn, Nghệ An. Tải trọng32 ngày Kết cấu nhịp24.65m ( hệ 2/1 có TCC) + 29.57m ( hệ 2/2) + 30.75m (hệ 2/2) Thời gian thi công32 ngày
Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1