cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình
Kết cấu nhịp dầm Bailey gồm 01 nhịp hệ 3/1 (TS) 24.384 và 02 nhịp (TD) 42.672+36.576m, trụ, mố bằng bê tông cố thép.
Tải trọng:Chiều dài cầu: 21.876m, chiều rộng làn xe: 3.9m; tải trọng 80 tấn.
Tải trọng:Chiều dài cầu: 50.882m; chiều rộng làn xe: 3.9m; tải trọng: H30 XB80.
Kết cấu nhịp dầm Bailey hệ 2/1 (DS) 02 nhịp 18.558+21.606m trụ đế bệt cọc thép.
Chiều dài cầu: 94.488m, chiều rộng làn xe: 3.9m; tải trọng 35Tấn.
Lắp đặt dàn Bailey phục vụ thi công phần ngầm - Tổ hợp công trình dịch vụ công cộng, Văn phòng và nhà ở
Kết cấu nhịp:Kết cấu nhịp dầm Bailey hệ 2/3 và 2/2: 39.62+30.48+24.38+24.38=118.86m.
Chiều dài cầu: 82.206m, chiều rộng làn xe: 3.9m; tải trọng 60 Tấn.
Địa điểm:Xã Tân Hòa – H. Tân Thạnh – Long An
Địa điểm:Thủy điện Đồng Nai 5
Địa điểm:Campuchia Tải trọng:HL-93
Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1