cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình
Cầu được tiến hành khởi công ngày 25/6/2016 và hoàn thành vào ngày 26/8/2016
Chiều dài cầu 27,952m; mặt cầu 6,0m; dầm cầu hệ 3/2; tải trọng HL93
Chiều dài cầu 31m; mặt cầu 3,9m; dầm cầu hệ 2/2; tải trọng HL93
Chiều dài cầu L= 64,0m; Chiều rộng làn xe 3,9m; Tải trọng H13
Chiều dài cầu L=101.65 m; Chiều rộng làn xe 3,9m; Tải trọng H30
Chiều dài cầu L= 64,5 m; Chiều rộng làn xe 3,9 m, Kết cấu dầm hệ 2/3
Tải trọng:Chiều dài cầu 116m, chiều rộng 2,5m, tải trọng 1.5 tấn
Công trình:43.234m, chiều rộng làn xe: 3.9m; tải trọng H30
Kết cấu dàn Bailey gồm 4 dàn hệ 1/1 (SS) được liên kết thành hệ khung bằng khung giằng dàn. Địa điểm: Huyện Lâm Hà
Tải trọng:Chiều dài cầu: 24.38m; chiều rộng làn xe: 3.9m; tải trọng: 60 Tấn.
Tải trọng:Chiều dài cầu: 40.126m, chiều rộng làn xe: 3.9m; tải trọng H30 XB80
Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1