cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình

Cầu tạm Xóm Than

Thông tin bổ sung

  • Công trình:Cầu tạm Xóm Than
  • Địa điểm:Xã Tân Hòa – H. Tân Thạnh – Long An
  • Tải trọng:13 tấn
  • Kết cấu nhịp:01 nhịp hệ 2/1 (DS) 24.924m
  • Thời gian thi công:4 ngày
Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1