cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình

CẦU TẠM PHỤC VỤ THI CÔNG DA THỦY ĐIỆN LONG TẠO

Chiều dài cầu 27,952m; mặt cầu 6,0m; dầm cầu hệ 3/2; tải trọng HL93

Địa điểm : Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Ngày hoàn thành : Tháng 12 năm 2016

Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1