cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình

CẦU TẠM PHỤC VỤ THI CÔNG DA THỦY ĐIỆN BẢO LÂM 3A

Chiều dài cầu 31m; mặt cầu 3,9m; dầm cầu hệ 2/2; tải trọng HL93

Địa điểm : Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Ngày hoàn thành : Tháng 10 năm 2016

Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1