cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình

Cầu tạm Bailey thủy điện Nậm Na - Tỉnh Lai Châu

Thông tin bổ sung

  • Công trình:Cầu tạm Bailey thủy điện Nậm Na - Tỉnh Lai Châu
  • Địa điểm:Huyện Sình Hồ - Tỉnh Lai Châu
  • Tải trọng:70 tấn
  • Kết cấu nhịp:3 nhịp (21,606 + 33,528 +21,606 )
  • Thời gian thi công:30 ngày
 
 
Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1