cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình

Cầu tạm Bailey phục vụ xây dựng đường tránh Huế

Thông tin bổ sung

  • Công trình:Cầu tạm Bailey phục vụ xây dựng đường tránh Huế
  • Địa điểm:Thừa Thiên Huế
  • Tải trọng:60 tấn
  • Kết cấu nhịp:01 nhịp hệ 3/1 (TS) 21.876m
  • Thời gian thi công:3 ngày
Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1