cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình

CẦU TẠM BAILEY PHỤC VỤ THI CÔNG CẦU THẠNH LỘC

Chiều dài cầu L=  33,9 m; Chiều rộng làn xe m

Kết cấu dầm hệ 2/1

Địa điểm : Huyện Cái Bè – Tỉnh Tiền Giang

Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1