cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình

Cầu tạm Bailey Buôn Đôn Công trình cầu tạm Bailey Buôn Đôn

Thông tin bổ sung

  • Công trình:Cầu tạm Bailey Buôn Đôn Công trình cầu tạm Bailey Buôn Đôn
  • Địa điểm:Buôn Đôn
  • Tải trọng:30 tấn
  • Kết cấu nhịp:37,116m (24,654 + 12,462)
  • Thời gian thi công:20 ngày
Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1