cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình

CẦU DÂN SINH NM THỦY ĐIỆN ĐAK MI 4 – CẦU SỐ 2

Chiều dài cầu L= 64,0m; Chiều rộng làn xe 3,9m; Tải trọng H13

Kết cấu dầm Bailey hệ 2/1 gồm 3 nhịp

Địa điểm : Huyện Phước sơn, Tỉnh Quảng Nam

Ngày hoàn thành : Tháng 08 năm 2013

Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1