cầu tạm, cầu tạm bailey
Công trình

Cầu Bailey Phonsavan, Xiêng Khoảng – CHDCND Lào

Thông tin bổ sung

  • Công trình:Cầu Bailey Phonsavan
  • Địa điểm:Phonsavan, Xiêng Khoảng – CHDCND Lào
  • Tải trọng:35 tấn
  • Kết cấu nhịp:21.336m ( hệ 2/1) + 21.336 ( hệ 2/1) + 21.336m( hệ 2/1)
  • Thời gian thi công:21 ngày
Đối tác
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1